آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان البرز

مدیرعامل:

زمینه فعالیت:

تلفن: 026-32509003

فکس: 026-32541245

ایمیل: mohsenizadyar201@gmail.com

آدرس: كرج - عظيميه - ميدان طالقاني - طالقاني شمالي - كوچه ميخك - بعداز تقاطع اول- صندوق پستي 331535-681 - مهندس محسن ايزد يار آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان البرز