چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

1396/10/06

چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه توسط موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی و انجمن بتن ایران در شهر تهران برگزار میگردد،تمامی مقالات این کنفرانس در پایگاه علمی سیویلیکا ، کنسرسیوم محتوای ملی و پایگاه استنادی جهان اسلام نمایه سازی خواهند شد.


 


وبسایت کنفرانس:


 


http://modiriatsakht.org/fa


 


دریافت پوستر کنفرانس:


 


http://modiriatsakht.org/fa/?id=31&p=0&s=1