مراسم ضیافت افطاری کمیته داوران اولین کنفرانس ملی دوام بتن ایران

مراسم ضیافت افطاری کمیته داوران اولین کنفرانس ملی دوام بتن ایران

1397/03/21

مراسم ضیافت افطاری کمیته داوران اولین کنفرانس ملی دوام بتن ایران

به گزارش روابط عمومی انجمن بتن ایران،  مراسم ضیافت افطاری کمیته داوران و کمیته اجرایی اولین کنفرانس ملی دوام بتن با حضور ریاست محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در روز یکشنبه مورخ 20/3/97 در دفتر ریاست مرکز برگزار گردید. در این مراسم جناب آقای دکتر چینی، دبیر علمی کنفرانس گزارش مفصلی از تعداد شرکت کنندگان مقالات و هزینه ها برای حضاران ارائه نموده اند و در پایان پس از صرف افطاری و شام عکس یادگاری گرفته شد.