فصلنامه گواهینامه فنی از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منتشر شد.

1397/03/12

فصلنامه گواهینامه فنی از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منتشر شد.

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی طبق اساسنامه خود و آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، نسبت به بررسی و ارزیابی محصولات و فرآورده های ساختمانی و اعطای گواهینامه و نظریه فنی اقدام نموده و در این راستا، در جهت آشنایی بیشتر جامعه مهندسی و تولیدکنندگان، اقدام به انتشار فصلنامه گواهینامه فنی نموده است.


جهت کسب اطلاعات بیشتر و دسترسی به این فصلنامه به سایت www.bhrc.ac.ir مراجعه فرمائید.