ششمین دوره آموزشی و بازدید صنعتی مدیریت انرژی

ششمین دوره آموزشی و بازدید صنعتی مدیریت انرژی

1396/09/25

ششمین دوره آموزشی و بازدید صنعتی مدیریت انرژی

به همراه نمایشگاه بین المللی انرژی/ساختمان سبز


وین، ولز- اتریش 7 الی 12 اسفند 1396