سوالات متداول

بسمه تعالی
جناب آقای انصاری

با سلام و احترام و آرزوی سلامتی برای شما و خانواده محترم، به استحضار میرساند در استاندارد 448و8447 ایران و ASTM C131 وزن گلوله های آزمایش بصورت دقیق ذکر نشده است و بین 390 تا 445 گرم داده شده است. بهرحال مجموع وزن گلوله ها برای روش A (12 گلوله) معادل 25±500 گرم و برای روش B (11 گلوله) معادل 25±4584 گرم و برای روش C (8 گلوله) معادل 20±3330 گرم و برای روشD (6 گلوله) 15±2500 گرم ذکر شده است. مسلما باید با داشتن گلوله های مختلف و احتمالا بیشتر و تعویض و تغییر گلوله ها به مجموع اوزان فوق رسید. در ASTM C535 (برای شن های درشت تر از 38 میلی متر)نیز همواره 12 گلوله با وزن 25±5000 گرم کاربرد دارد.


محسن تدین
رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران

سرکار خانم مهندس ولیخان فرد زنجانی

با سلام و احترام و با عرض پوزش از تاخیر در ارسال پاسخ، بدینوسیله موارد زیر به استحضار میرسد.
1- در استاندارد 3432 ایران و ASTMC595 که به ترتیب مشخصات استاندارد سیمان های پوزولانی و سیمانهای آمیخته می باشد لزومی به اندازه گیری مقدار درصد سیلیس وجود ندارد و عملا فایده ای نیز در بر نخواهد داشت زیرا نمی توان از رابطه بوگ برای تعیین فازهای اصلی سیمان یعنیC4AF, C3A,C3s,C2S استفاده نمود. وقتی نمی توان از درصد Sio2 بدین منظور استفاده کرد نیازی به اندازه گیری آن نیست و صورت مسئله پاک می شود.
2- در استاندارد ASTMC595 پیش بینی شده است که در صورت درخواست خریداران لازم است مقادیر Cao ,Al2O3, Sio2 گزارش می شود. در این حالت نیاز به اندازه گیری و گزارش آن وجود خواهد داشت که رواداری نتایج نیز ارایه شده است.
3- در سیمانهای غیر پرتلند( مانند پوزولانی) و در مواردی که مقادیر باقیمانده نامحلول در سیمان مشخص نیست، لازم است ابتدا مقدار باقیمانده نامحلول بدست آید و بر اساس آن باید تصمیم گیری شود که از چه روشی برای تعیین Sio2 استفاده گردد زیرا روش مورد نیاز تابع آنست که باقیمانده نامحلول کمتر یا بیشتر از 1 درصد باشد.
بهر حال لازم نیست مقدار باقیمانده با محلول به مقدار سیلیس بدست آمده اضافه شود.


بااحترام
محسن تدین
رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران

بسمه تعالی


جناب آقای مهندس پاشاپور
با سلام و احترام، در پاسخ به پرسش جنابعالی موارد زیر به استحضار میرسد. ضمنا از تاخیر در ارسال پاسخ پوزش می طلبم
1- وقتی سخن از مقاومت مشخصه مطرح می شود، مقصود مقاومت نمونه بتن قالب گیری شده و نگهداری شده در شرایط استاندارد و در سن مقرر( معمولا 28 روزه) است. در هیچ آئین نامه ای انطباق بر مقاومت مشخصه با مغزه گیری کنترل نمی گردد.
2- نشریه 101 (مشخصات فنی عمومی راه) زمانی که بتن انطباق بر رده مورد نظر (مقاومت مشخصه ) ندارد یا شکی در مورد کیفیت بتن( بویژه از نظر اجرا) وجود دارد اقدام به مغزه گیری را مطرح کرده است و ضوابط مربوطه را برای تامین مقاومت سازه ای ارائه داده است و هدف از اینکار کنترل انطباق بر مقاومت مشخصه (رده مورد نظر) نمی باشد.
3- در فهرست بهاء راه در فصل سیزدهم، قیمت جداول پرسی با حداقل مقاومت استوانه ای استاندارد 280 کیلوگرم بر سانتی متر مربع داده شده است( آیتم شماره 130807و130808) .همچنین دربند 7-1 مقدمه فصل سیزدهم، به حداقل مقاومت فشاری استاندارد280 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و حداقل وزن مشخص مخصوص 2300 کیلوگرم بر متر مکعب اشاره شده است. صرفنظر از اینکه آیاچنین مقادیر و چنین روشی برای پذیرش جداول بتنی پیش ساخته پرسی اصلا صحیح است یا خیر؟ باید اشاره نمود که در تمام این فصل به حداقل مقاومت فشاری استاندارد اشاره شده است.
مقصود آنست که باید از بتن مربوطه نمونه برداشت و طبق استاندارد قالب گیری و نگهداری نمود و در سن مقرر احتمالی 28 روز آنرا مورد آزمایش فشاری قرار داد و با توجه به ضوابط پذیرش و انطباق بارده در نشریه 101 بر مقاومت 280 کیلوگرم بر متر مربع منطبق گردد.
بدیهی است در صورتی که اینکار انجام نشده باشد، مغزه گیری می تواند راه حل مناسبی باشد و علی القاعده ضابطه پذیرش همان میانگین سه مغزه بیش از 85% برابر مقاومت مشخصه و کمتر نبودن هیچکدام از مغزه ها از 75% مقاومت مشخصه خواهد بود.