آباد

آباد

مدیر عامل : فرید فیروزی

آباد

آدرس : رشت- بلوار شهید انصاری خیابان بهاران نبش بهار 6 پلاک 144 طبقه اول واحد 2 کدپستی:4178767139 ‌ - (کد پستی : 4178767139 ‌)

021-0131-7729071
021-0131-7728587 (فکس)