آبا بتن لاتیدان

آبا بتن لاتیدان

مدیر عامل : امیر علی یراندح

آبا بتن لاتیدان

آدرس : خیابان رسالت جنوبی کوچه بدر ساختمان سروش واحد 6 کدپستی:7916854818 - - (کد پستی : 7916854818)

0761- (فکس)
0761-7660965
a.b.latidan0917@gmail.com