جستجو

گچ ماشینی فارس

نام مدیر عامل : محمد تقی معین
0711-8234301 (فکس)
0711-8320751-2
info@farsgypsumco.com

گرانسا پارس

نام مدیر عامل : سیدغلامعباس جمشیدی

http://www.gransa.com

44211997 (فکس)
44292308
gransa.pars@chmail.ir

گروه ایده آل سازان شهر

نام مدیر عامل : علی قدیانی
22253472
22919359 (فکس)
idealsazanshahr@gmail.com

گروه بین المللی توسعه تجارت سیندژ ایرانیان

نام مدیر عامل : خانم فائزه خطیبی
22703840 (فکس)
2348
info@syndej.ir

گروه بین المللی توسعه و عمران نصر سپهر

نام مدیر عامل : رحمان حسن پور
0311-3246570-3
0311-3246419 (فکس)
info@nasrisf.com

گروه تخصصی شهید رجایی

نام مدیر عامل : عباس اکبری

گروه توسعه ایده آل سازان شهر

نام مدیر عامل : علی قدیانی
22253472 (فکس)
77461982

گروه توسعه فناوریهای نوین راهبرد اندیش رادمان

نام مدیر عامل : هانی هوشیاری پور
021-88642183-5
021- (فکس)
mtd.group@yahoo.com

گروه توسعه فولاد ماهان

نام مدیر عامل : آرمین وهابی
0341-2460839 (فکس)
0341-2452560

گروه صنعتی پارسیان قالب

نام مدیر عامل : مجید زمانی
021-66073970
021-66073972 (فکس)
info@parsianghaleb.ir

گروه صنعتی دقت

نام مدیر عامل : محمد سیستانی رستم آبادی
021-33497916 (فکس)
021-33486508

گروه طرح و ساخت سیلک

نام مدیر عامل : هومن اندیشه
44693502
44693502 (فکس)
T.S.Group@gmail.com

گچ ماشینی فارس نام مدیر عامل : محمد تقی معین

 • 0711-8234301 (فکس) 0711-8320751-2 info@farsgypsumco.com

گرانسا پارس نام مدیر عامل : سیدغلامعباس جمشیدی

گروه ایده آل سازان شهر نام مدیر عامل : علی قدیانی

 • 22253472 22919359 (فکس) idealsazanshahr@gmail.com

گروه بین المللی توسعه تجارت سیندژ ایرانیان نام مدیر عامل : خانم فائزه خطیبی

 • 22703840 (فکس) 2348 info@syndej.ir

گروه بین المللی توسعه و عمران نصر سپهر نام مدیر عامل : رحمان حسن پور

 • 0311-3246570-3 0311-3246419 (فکس) info@nasrisf.com

گروه تخصصی شهید رجایی نام مدیر عامل : عباس اکبری

گروه توسعه ایده آل سازان شهر نام مدیر عامل : علی قدیانی

 • 22253472 (فکس) 77461982
 • 021-88642183-5 021- (فکس) mtd.group@yahoo.com

گروه توسعه فولاد ماهان نام مدیر عامل : آرمین وهابی

 • 0341-2460839 (فکس) 0341-2452560

گروه صنعتی پارسیان قالب نام مدیر عامل : مجید زمانی

 • 021-66073970 021-66073972 (فکس) info@parsianghaleb.ir

گروه صنعتی دقت نام مدیر عامل : محمد سیستانی رستم آبادی

 • 021-33497916 (فکس) 021-33486508

گروه طرح و ساخت سیلک نام مدیر عامل : هومن اندیشه

 • 44693502 44693502 (فکس) T.S.Group@gmail.com
12 / 22
 • 1
 • 2