جستجو

طازند

نام مدیر عامل : امیرپیمان زندی
021-22006320 (فکس)
021-22649519-21

طراح انرژی سپنتا (مهندسی مشاور )

نام مدیر عامل : محمد شریفی

http://www. tarahenergy.ir

88207768-9
88207864 (فکس)
info@ tarahenergy.ir

طراحان بتن پدیدار ایرانیان

نام مدیر عامل : سید هادی اعظم منش

http://www.promix-co.ir

021-44388131-44388218-44388468
021-44295712-13 (فکس)

طرح پیمان کاسپین

نام مدیر عامل : رضا دهقانی

http://www.caspianir.com

44850424
44850424 (فکس)
info@caspianir.com

طرح جوش کاووش

نام مدیر عامل : روح اله اناری
77137886 (فکس)
77138428
Tjk_engineers@yahoo.com

طرح گستر بندر

نام مدیر عامل : مهندس سعید کریم نیا
88762400
88767500 (فکس)
tarhgostar@gmail.com

طرح و اندیشه شیوا اطلس

نام مدیر عامل : محمد علی سلطانی<br />
021-22607353
021-226220502 (فکس)
tash.atlas@gmail.com

طرح و توسعه بلند پایه

نام مدیر عامل : سید علی روح الامین
021-88806400-1
021-88806354 (فکس)
info@ttbp.ir

طرح و توسعه عمران صنعت

نام مدیر عامل : علی زرکوب
021-88417591
021-88410871 (فکس)

طرح و سازه کاسپین

نام مدیر عامل : امیر علی سپهر
021-88543193-4
021-88524311 (فکس)

طرح و نظارت مهندسین مشاور

نام مدیر عامل : علیرضا طباطبائی مقدم
88957922
88984138 (فکس)
tvn@tarhvanezarat.com

طرح وندیداد

نام مدیر عامل : حامد صابر
021-44282308-9
021-44282954 (فکس)
info@vandidad-co.com

طازند نام مدیر عامل : امیرپیمان زندی

 • 021-22006320 (فکس) 021-22649519-21

طراح انرژی سپنتا (مهندسی مشاور ) نام مدیر عامل : محمد شریفی

طراحان بتن پدیدار ایرانیان نام مدیر عامل : سید هادی اعظم منش

طرح پیمان کاسپین نام مدیر عامل : رضا دهقانی

طرح جوش کاووش نام مدیر عامل : روح اله اناری

 • 77137886 (فکس) 77138428 Tjk_engineers@yahoo.com

طرح گستر بندر نام مدیر عامل : مهندس سعید کریم نیا

 • 88762400 88767500 (فکس) tarhgostar@gmail.com

طرح و اندیشه شیوا اطلس نام مدیر عامل : محمد علی سلطانی<br />

 • 021-22607353 021-226220502 (فکس) tash.atlas@gmail.com

طرح و توسعه بلند پایه نام مدیر عامل : سید علی روح الامین

 • 021-88806400-1 021-88806354 (فکس) info@ttbp.ir

طرح و توسعه عمران صنعت نام مدیر عامل : علی زرکوب

 • 021-88417591 021-88410871 (فکس)

طرح و سازه کاسپین نام مدیر عامل : امیر علی سپهر

 • 021-88543193-4 021-88524311 (فکس)

طرح و نظارت مهندسین مشاور نام مدیر عامل : علیرضا طباطبائی مقدم

 • 88957922 88984138 (فکس) tvn@tarhvanezarat.com

طرح وندیداد نام مدیر عامل : حامد صابر

 • 021-44282308-9 021-44282954 (فکس) info@vandidad-co.com
12 / 14
 • 1
 • 2