جستجو

شاخص حفاظ دژ

نام مدیر عامل : محمدفرزین پور
061-42222387
061-42222387 (فکس)
farzinpurm@gmail.com

شارمینا

نام مدیر عامل : مهندس جمشید نکوئی
88033320-88211199 (تلفن)
88036821 (فکس)
sharmina.co@yahoo.com

شالوده خاک

نام مدیر عامل : مهنس حسین عرب عامری
0171-3360795 (فکس)
0171-3360681-3

شایان خشت

نام مدیر عامل : مهندس بهروززرندی
025-3353361-3353362 (تلفن)
025-3353362 (فکس)
hoseinjalili70@gmail.com

شرق سازه کویر

نام مدیر عامل : ناصر بیشمار
0351- (فکس)
0351-8201810
sharghsazehco@yahoo.com

شرکت ابنیه کسری

نام مدیر عامل : جلال صالحی مبین

http://www.kasrace.com

021-66073940
021-66073936 (فکس)
info@kasrace.com, kasrace@gmail.com

شرکت بازرگانی دهقان کیش

نام مدیر عامل : محمد علی دهقانی حسین آبادی
0761-4450660

شرکت بهبر سیرجان

نام مدیر عامل : عبدالرضا غربا
034-42255927
nedaghoraba@yahoo.com

شرکت رافع نگار (ران بتن)

نام مدیر عامل : آقای مهندس قدرت اله فیاض
051-37663304-10
051-37663308 (فکس)
ranbeton@yahoo.com

شرکت شیمی نوین ایرانیان

نام مدیر عامل : حسین زراعتکار
44499761 (تلفن)
44499748 (فکس)
info@aryashimi.com

شرکت فنی و مهندسی کامیاران سازه ماندگار

نام مدیر عامل : عباس محرابی
021-77196582
77196580 (فکس)

شرکت فنی و مهندسی کرانپایه سازان

نام مدیر عامل : عباس ابهری
22557617
22557621 (فکس)
info@teksaco.com

شاخص حفاظ دژ نام مدیر عامل : محمدفرزین پور

 • 061-42222387 061-42222387 (فکس) farzinpurm@gmail.com

شارمینا نام مدیر عامل : مهندس جمشید نکوئی

 • 88033320-88211199 (تلفن) 88036821 (فکس) sharmina.co@yahoo.com

شالوده خاک نام مدیر عامل : مهنس حسین عرب عامری

 • 0171-3360795 (فکس) 0171-3360681-3

شایان خشت نام مدیر عامل : مهندس بهروززرندی

 • 025-3353361-3353362 (تلفن) 025-3353362 (فکس) hoseinjalili70@gmail.com

شرق سازه کویر نام مدیر عامل : ناصر بیشمار

 • 0351- (فکس) 0351-8201810 sharghsazehco@yahoo.com

شرکت ابنیه کسری نام مدیر عامل : جلال صالحی مبین

شرکت بازرگانی دهقان کیش نام مدیر عامل : محمد علی دهقانی حسین آبادی

 • 0761-4450660

شرکت بهبر سیرجان نام مدیر عامل : عبدالرضا غربا

 • 034-42255927 nedaghoraba@yahoo.com

شرکت رافع نگار (ران بتن) نام مدیر عامل : آقای مهندس قدرت اله فیاض

 • 051-37663304-10 051-37663308 (فکس) ranbeton@yahoo.com

شرکت شیمی نوین ایرانیان نام مدیر عامل : حسین زراعتکار

 • 44499761 (تلفن) 44499748 (فکس) info@aryashimi.com
 • 021-77196582 77196580 (فکس)

شرکت فنی و مهندسی کرانپایه سازان نام مدیر عامل : عباس ابهری

 • 22557617 22557621 (فکس) info@teksaco.com
12 / 34