جستجو

خانمان

نام مدیر عامل : غلامرضا محسنیان
22905907-9 – 22255606 دفتر قزوین: 40-33686239- 028
22266359 (فکس)

خانه بتن کردستان

نام مدیر عامل : کیانوش سلطانپور
88289411-12
88289410 (فکس)
karagharab@chmail.ir

خانه بتون

نام مدیر عامل : محمدعلی شعیبی
021-44704898 (فکس)
021-44704802

خانه سازی پارسمان سازه ( کوبیاکس)

نام مدیر عامل : محسن شهادیفر
‌22250750 (فکس)
26705691

خانه گستر آذر

نام مدیر عامل : سید محمد سید علمی<br />
0411-3357101
0411-3357102 (فکس)
khaneghostar@chmail.ir

خانه گستر گیل

نام مدیر عامل : آقای فرهاد کریمی
013-33123090
013-33110042 (فکس)

خاک آزمون تهران

نام مدیر عامل : آقای فداحسین فرشین

گروه مهندسین مشاور خاک آمون تهران در سال 1378 شمسی با مالکیت خصوصی(سهامی خاص)، فعالیت خود را شروع نمود. رعایت صداقت، دقت، کیفیت و سرعت در انجام خدمات، استفاده از نیروی انسانی کارآزموده و مجرب، و اعمال مدیریت یکپارچه و هماهنگ، باعث رضایت کارفرمایان از عملکرد این شرکت و متعاقباً ...

88567485 (تلفن)
88567493 (فکس)
khak.azmun@yahoo.com

خاک بافت

نام مدیر عامل : سید مصطفی حسینی
021-22902685 (فکس)
021-22902684
info@khakbaft.com

خاک پایه

نام مدیر عامل : سید عبدالعظیم امیر شاه کرمی
021-88408181
021-88405351 (فکس)
khak_payeh@yahoo.com

خاک و بتن کردستان

نام مدیر عامل : آزاد شاهرخی
0871-3236148
0871-3291559 (فکس)
khakbeton_kurd@yahoo.com

خدمات خط و ابنیه راه آهن تراورس

نام مدیر عامل : مهندس مصطفی معینی

http://www.rstc.co.ir

88526213 (فکس)
87732000
info@rstc.co.ir

خدمات خط و ابنیه فنی راه آهن

نام مدیر عامل : عبدالحسن کاسمی لنگرودی
021-88555084-88555066
021- (فکس)
arkanrahab@yahoo.com

خانمان نام مدیر عامل : غلامرضا محسنیان

 • 22905907-9 – 22255606 دفتر قزوین: 40-33686239- 028 22266359 (فکس)

خانه بتن کردستان نام مدیر عامل : کیانوش سلطانپور

 • 88289411-12 88289410 (فکس) karagharab@chmail.ir

خانه بتون نام مدیر عامل : محمدعلی شعیبی

 • 021-44704898 (فکس) 021-44704802

خانه سازی پارسمان سازه ( کوبیاکس) نام مدیر عامل : محسن شهادیفر

 • ‌22250750 (فکس) 26705691

خانه گستر آذر نام مدیر عامل : سید محمد سید علمی<br />

 • 0411-3357101 0411-3357102 (فکس) khaneghostar@chmail.ir

خانه گستر گیل نام مدیر عامل : آقای فرهاد کریمی

 • 013-33123090 013-33110042 (فکس)

خاک آزمون تهران نام مدیر عامل : آقای فداحسین فرشین

 • گروه مهندسین مشاور خاک آمون تهران در سال 1378 شمسی با مالکیت خصوصی(سهامی خاص)، فعالیت خود را شروع نمود. رعایت صداقت، دقت، کیفیت و سرعت در انجام خدمات، استفاده از نیروی انسانی کارآزموده و مجرب، و اعمال مدیریت یکپارچه و ...
 • 88567485 (تلفن) 88567493 (فکس) khak.azmun@yahoo.com

خاک بافت نام مدیر عامل : سید مصطفی حسینی

 • 021-22902685 (فکس) 021-22902684 info@khakbaft.com

خاک پایه نام مدیر عامل : سید عبدالعظیم امیر شاه کرمی

 • 021-88408181 021-88405351 (فکس) khak_payeh@yahoo.com

خاک و بتن کردستان نام مدیر عامل : آزاد شاهرخی

 • 0871-3236148 0871-3291559 (فکس) khakbeton_kurd@yahoo.com

خدمات خط و ابنیه راه آهن تراورس نام مدیر عامل : مهندس مصطفی معینی

خدمات خط و ابنیه فنی راه آهن نام مدیر عامل : عبدالحسن کاسمی لنگرودی

 • 021-88555084-88555066 021- (فکس) arkanrahab@yahoo.com
12 / 18
 • 1
 • 2