جستجو

آسفالت طوس

نام مدیر عامل : علی ناظران
021-88887243-4
021-88672636 (فکس)

آسفالت ماکادام شرق

نام مدیر عامل : مهندس فریبرز عبدالمالکی

http://www.makadamco.com

22612235-7 (تلفن)
22608430 (فکس)
info@makadamco.com

آسه صنعت

نام مدیر عامل : علی چنگیزی
021-88764329
021-88759961 (فکس)

آفتاب بتن شرق

نام مدیر عامل : رضا نقی زاده
0584-2232163
0584- (فکس)

آگربان نوید

نام مدیر عامل : امیر ابراهیم صالحی
021-22365822
021-22355663 (فکس)
agrobannavid@gmail.com

آگورچین

نام مدیر عامل : آقای مهندس یداله مدنی
22767871-22767764
22768725 (فکس)
info@agourchin.com

آمود راه

نام مدیر عامل : اسفندیار صدیقی
021-88642215 (فکس)
021-88642160
amoodrah@yahoo.com

آهاب

نام مدیر عامل : محمد اعلایی

شرکت آهاب در مهر ماه سال 1366 به منظور انجام طرح های عمرانی، بالاخص آبی تاسیس گردید. در آغاز، عمده ترین فعالیتهای شرکت در زمینه احداث سد، شبکه های آبیاری و زهکشی، خطوط لوله، انتقال آب و ساختمان و شهرک سازی انجام می شد اما در حال حاضر و طی ...

www.ahab.ir

021-88066670-88612272 (تلفن)
021-88032585 (فکس)

آکام پی تنیده

نام مدیر عامل : مهند مزدک یحیی شریکی مقدم
021- (فکس)
021-66073802
akampay@gmail.com

آکام ویژن

نام مدیر عامل : مروارید السادات طباطبائیان
021-88193372
021- (فکس)
akam-vision@yahoo.com

آینده سازان فرمانیه

نام مدیر عامل : اشکان ناظمی
22833892
22281973 (فکس)
ashkannazemi@gmail.com

ائل آرک کاوش

نام مدیر عامل : سپهر ساعدی
0411-3325909 (فکس)
0411-3316581
elarch.kavosh@yahoo.com

آسفالت طوس نام مدیر عامل : علی ناظران

 • 021-88887243-4 021-88672636 (فکس)

آسفالت ماکادام شرق نام مدیر عامل : مهندس فریبرز عبدالمالکی

آسه صنعت نام مدیر عامل : علی چنگیزی

 • 021-88764329 021-88759961 (فکس)

آفتاب بتن شرق نام مدیر عامل : رضا نقی زاده

 • 0584-2232163 0584- (فکس)

آگربان نوید نام مدیر عامل : امیر ابراهیم صالحی

 • 021-22365822 021-22355663 (فکس) agrobannavid@gmail.com

آگورچین نام مدیر عامل : آقای مهندس یداله مدنی

 • 22767871-22767764 22768725 (فکس) info@agourchin.com

آمود راه نام مدیر عامل : اسفندیار صدیقی

 • 021-88642215 (فکس) 021-88642160 amoodrah@yahoo.com

آهاب نام مدیر عامل : محمد اعلایی

 • شرکت آهاب در مهر ماه سال 1366 به منظور انجام طرح های عمرانی، بالاخص آبی تاسیس گردید. در آغاز، عمده ترین فعالیتهای شرکت در زمینه احداث سد، شبکه های آبیاری و زهکشی، خطوط لوله، انتقال آب و ساختمان و شهرک ...
 • 021-88066670-88612272 (تلفن) 021-88032585 (فکس)

آکام پی تنیده نام مدیر عامل : مهند مزدک یحیی شریکی مقدم

 • 021- (فکس) 021-66073802 akampay@gmail.com

آکام ویژن نام مدیر عامل : مروارید السادات طباطبائیان

 • 021-88193372 021- (فکس) akam-vision@yahoo.com

آینده سازان فرمانیه نام مدیر عامل : اشکان ناظمی

 • 22833892 22281973 (فکس) ashkannazemi@gmail.com

ائل آرک کاوش نام مدیر عامل : سپهر ساعدی

 • 0411-3325909 (فکس) 0411-3316581 elarch.kavosh@yahoo.com
12 / 997