جستجو

بالیز

نام مدیر عامل : خسرو میرابیان

تهران - خیابان ملاصدرا - پلاک109 - واحد704

88053571-2
88053570 (فکس)
081-38250000 (تلفن همدان)
081-38260000 (فاکس همدان)
balise_m@yahoo.com

بانک ملت

نام مدیر عامل : علی اکبر چهارمحالی
021-88538556-8
021-88538586-7 (فکس)
razavi@mellatmcc.com

بانیان دیماس

نام مدیر عامل : مریم کفش کار
021-88259057
021- (فکس)
info@baniandimas.com

بتن آزادگان جنوب(الغدیر)

نام مدیر عامل : آقای عباس حاجی زاده
021-55247575-6
021-55247576 (فکس)

بتن آماده بهمن

نام مدیر عامل : مهندس محمد حسین عسگری فرد
32852023
32853133 (فکس)
shakib142@gmail.com

بتن آماده دهقان

نام مدیر عامل : محمد علی دهقان
0761-4450660-2
0761- (فکس)

بتن البرز

نام مدیر عامل : محسن رضا یزدانی
021-77115316-7
021-77119377 (فکس)

بتن پارس 321

نام مدیر عامل : مصطفی سلمانی
021-22481141
021-22491213 (فکس)

بتن پاس

نام مدیر عامل : حمید جلالی
021-88555516
021-88555266 (فکس)

بتن پاسارگاد

نام مدیر عامل : علی حسین پور
021-22820747
021-22820748 (فکس)
pasargad.beton@gmail.com

بتن پاش

نام مدیر عامل : منصور طهماسبی
021-22052954
021-22012582 (فکس)

بتن پرلیت

نام مدیر عامل : مسعود مسعودنیا
-88714559-021-88714556
021-88714557 (فکس)

بالیز نام مدیر عامل : خسرو میرابیان

 • تهران - خیابان ملاصدرا - پلاک109 - واحد704
 • 88053571-2 88053570 (فکس) 081-38250000 (تلفن همدان) 081-38260000 (فاکس همدان) balise_m@yahoo.com

بانک ملت نام مدیر عامل : علی اکبر چهارمحالی

 • 021-88538556-8 021-88538586-7 (فکس) razavi@mellatmcc.com

بانیان دیماس نام مدیر عامل : مریم کفش کار

 • 021-88259057 021- (فکس) info@baniandimas.com

بتن آزادگان جنوب(الغدیر) نام مدیر عامل : آقای عباس حاجی زاده

 • 021-55247575-6 021-55247576 (فکس)

بتن آماده بهمن نام مدیر عامل : مهندس محمد حسین عسگری فرد

 • 32852023 32853133 (فکس) shakib142@gmail.com

بتن آماده دهقان نام مدیر عامل : محمد علی دهقان

 • 0761-4450660-2 0761- (فکس)

بتن البرز نام مدیر عامل : محسن رضا یزدانی

 • 021-77115316-7 021-77119377 (فکس)

بتن پارس 321 نام مدیر عامل : مصطفی سلمانی

 • 021-22481141 021-22491213 (فکس)

بتن پاس نام مدیر عامل : حمید جلالی

 • 021-88555516 021-88555266 (فکس)

بتن پاسارگاد نام مدیر عامل : علی حسین پور

 • 021-22820747 021-22820748 (فکس) pasargad.beton@gmail.com

بتن پاش نام مدیر عامل : منصور طهماسبی

 • 021-22052954 021-22012582 (فکس)

بتن پرلیت نام مدیر عامل : مسعود مسعودنیا

 • -88714559-021-88714556 021-88714557 (فکس)
12 / 997