جستجو

انجمن بتن ایران

همراه با گسترش روز افزون مصرف سیمان و بتن در صنعت ساخت و ساز کشور فکر ایجاد انجمنی که بتواند فعالیتهای علمی و فنی و تحقیقاتی در این زمینه را مرکزیت دهد از مدت های پیش در اذهان عمومی دست اندرکاران این رشته از مهندسی وجود داشته است. در نتیجه ...

http://www.iran-ici.com

88230585 (دفتر اصلی)
iciir@yahoo.com

انجمن پیمانکاران عمرانی استان همدان

نام مدیر عامل : مرتضی اسکندری
0811-827540004
0811-8274272 (فکس)
hamedan@abadgar.org

انجمن صنفی تولید کنندگان بتن سبک اتو کلاو شده

نام مدیر عامل : محمد مسعود رستگار

http://www.iranaac.ir

66892132
66890185 (فکس)
info@iranaac.ir

انجمن صنفی تولید کنندگان بتن سبک سلولی ایران

نام مدیر عامل : دبیر: سیدمحمد شریعت پناهی
0511-7678387 (فکس)
0511-7618904
sinaaghghale@yahoo.com

انجمن صنفی تولیدکنندگان تیرچه و بلوک استان تهران

نام مدیر عامل : مهندس بابک کرم بارنگی
44440083 (تلفن)
449196 (فکس)
b.k.barangi@gmail.com

انجمن صنفی مواد شیمیایی ساختمان

نام مدیر عامل : ابوالحسن رامین فر
021- (فکس)
021-22675937

اندیشه خاک سازه

نام مدیر عامل : دکتر سعید عرفانی
88171827 (تلفن)
88171847 (فکس)
s.erfani@aakhs.ir

اندیشه ورزان آبادانی و توسعه

نام مدیر عامل : روح اله دعاوی
061-52732209
061-52732209 (فکس)
andishehvarzan@yahoo.com

انستیتو مصالح دانشکده فنی

نام مدیر عامل : محمد شکرچی زاده
021-88959740 (فکس)
021-88973631
cmi@ut.ac.ir

انقلاب مهندسی کارآمد

نام مدیر عامل : مهندس آرش داوری

شرکت انقلاب مهندسی کارآمد با داشتن مدیرانی توانمند و با سوابقی درخشان، آمادگی هرگونه همکاری، در زمینه های راه، ساختمان، تاسیسات را دارد.

www.emka.ir

09123712750 (همراه مهندس سینا میرلو)
44621859 (تلفن)
22036942 (فکس)
info@emka.ir

اکام ویژن

نام مدیر عامل : رضا دستیاری
22091103
22889147 (فکس)

ایتسن ( مهندسین مشاور )

نام مدیر عامل : محمد حسین رهنمائی
88754031
88765895 (فکس)
contact@itcen.ir
 • همراه با گسترش روز افزون مصرف سیمان و بتن در صنعت ساخت و ساز کشور فکر ایجاد انجمنی که بتواند فعالیتهای علمی و فنی و تحقیقاتی در این زمینه را مرکزیت دهد از مدت های پیش در اذهان عمومی دست ...
 • 88230585 (دفتر اصلی) iciir@yahoo.com

انجمن پیمانکاران عمرانی استان همدان نام مدیر عامل : مرتضی اسکندری

 • 0811-827540004 0811-8274272 (فکس) hamedan@abadgar.org

انجمن صنفی تولید کنندگان بتن سبک اتو کلاو شده نام مدیر عامل : محمد مسعود رستگار

انجمن صنفی تولید کنندگان بتن سبک سلولی ایران نام مدیر عامل : دبیر: سیدمحمد شریعت پناهی

 • 0511-7678387 (فکس) 0511-7618904 sinaaghghale@yahoo.com

انجمن صنفی تولیدکنندگان تیرچه و بلوک استان تهران نام مدیر عامل : مهندس بابک کرم بارنگی

 • 44440083 (تلفن) 449196 (فکس) b.k.barangi@gmail.com

انجمن صنفی مواد شیمیایی ساختمان نام مدیر عامل : ابوالحسن رامین فر

 • 021- (فکس) 021-22675937

اندیشه خاک سازه نام مدیر عامل : دکتر سعید عرفانی

 • 88171827 (تلفن) 88171847 (فکس) s.erfani@aakhs.ir

اندیشه ورزان آبادانی و توسعه نام مدیر عامل : روح اله دعاوی

 • 061-52732209 061-52732209 (فکس) andishehvarzan@yahoo.com

انستیتو مصالح دانشکده فنی نام مدیر عامل : محمد شکرچی زاده

 • 021-88959740 (فکس) 021-88973631 cmi@ut.ac.ir

انقلاب مهندسی کارآمد نام مدیر عامل : مهندس آرش داوری

 • شرکت انقلاب مهندسی کارآمد با داشتن مدیرانی توانمند و با سوابقی درخشان، آمادگی هرگونه همکاری، در زمینه های راه، ساختمان، تاسیسات را دارد.

 • 09123712750 (همراه مهندس سینا میرلو) 44621859 (تلفن) 22036942 (فکس) info@emka.ir

اکام ویژن نام مدیر عامل : رضا دستیاری

 • 22091103 22889147 (فکس)

ایتسن ( مهندسین مشاور ) نام مدیر عامل : محمد حسین رهنمائی

 • 88754031 88765895 (فکس) contact@itcen.ir
12 / 913