جستجو

انجمن صنفی تولید کنندگان بتن سبک سلولی ایران

نام مدیر عامل : دبیر: سیدمحمد شریعت پناهی
0511-7678387 (فکس)
0511-7618904
sinaaghghale@yahoo.com

انجمن صنفی تولیدکنندگان تیرچه و بلوک استان تهران

نام مدیر عامل : مهندس بابک کرم بارنگی
44440083 (تلفن)
449196 (فکس)
b.k.barangi@gmail.com

انجمن صنفی مواد شیمیایی ساختمان

نام مدیر عامل : ابوالحسن رامین فر
021- (فکس)
021-22675937

انجمن صنفی کارفرمائی تولید کنندگان شن و ماسه و بتن آماده استان یزد

نام مدیر عامل : مهندس محمدهاشم حکیمی میبدی
035-35223467 (تلفن)

اندیشه خاک سازه

نام مدیر عامل : دکتر سعید عرفانی
88171827 (تلفن)
88171847 (فکس)
s.erfani@aakhs.ir

اندیشه ورزان آبادانی و توسعه

نام مدیر عامل : روح اله دعاوی
061-52732209
061-52732209 (فکس)
andishehvarzan@yahoo.com

انستیتو مصالح دانشکده فنی

نام مدیر عامل : محمد شکرچی زاده
021-88959740 (فکس)
021-88973631
cmi@ut.ac.ir

انقلاب مهندسی کارآمد

نام مدیر عامل : مهندس آرش داوری

شرکت انقلاب مهندسی کارآمد با داشتن مدیرانی توانمند و با سوابقی درخشان، آمادگی هرگونه همکاری، در زمینه های راه، ساختمان، تاسیسات را دارد.

www.emka.ir

09123712750 (همراه مهندس سینا میرلو)
44621859 (تلفن)
22036942 (فکس)
info@emka.ir

اکام ویژن

نام مدیر عامل : رضا دستیاری
22091103
22889147 (فکس)

ایتسن ( مهندسین مشاور )

نام مدیر عامل : محمد حسین رهنمائی
88754031
88765895 (فکس)
contact@itcen.ir

ایثار کرمانشاه (خانه سازی کرمانشاه)

نام مدیر عامل : مصطفی سنگ سفیدی
0831-4244915 (فکس)
0831-4244911-13
info@khcc.ir

انجمن صنفی تولید کنندگان بتن سبک سلولی ایران نام مدیر عامل : دبیر: سیدمحمد شریعت پناهی

 • 0511-7678387 (فکس) 0511-7618904 sinaaghghale@yahoo.com

انجمن صنفی تولیدکنندگان تیرچه و بلوک استان تهران نام مدیر عامل : مهندس بابک کرم بارنگی

 • 44440083 (تلفن) 449196 (فکس) b.k.barangi@gmail.com

انجمن صنفی مواد شیمیایی ساختمان نام مدیر عامل : ابوالحسن رامین فر

 • 021- (فکس) 021-22675937
 • 035-35223467 (تلفن)

انجمن صنفی کارفرمائی فرآورده های بتونی گیلان نام مدیر عامل : آقای رامین احمدنیا

اندیشه خاک سازه نام مدیر عامل : دکتر سعید عرفانی

 • 88171827 (تلفن) 88171847 (فکس) s.erfani@aakhs.ir

اندیشه ورزان آبادانی و توسعه نام مدیر عامل : روح اله دعاوی

 • 061-52732209 061-52732209 (فکس) andishehvarzan@yahoo.com

انستیتو مصالح دانشکده فنی نام مدیر عامل : محمد شکرچی زاده

 • 021-88959740 (فکس) 021-88973631 cmi@ut.ac.ir

انقلاب مهندسی کارآمد نام مدیر عامل : مهندس آرش داوری

 • شرکت انقلاب مهندسی کارآمد با داشتن مدیرانی توانمند و با سوابقی درخشان، آمادگی هرگونه همکاری، در زمینه های راه، ساختمان، تاسیسات را دارد.

 • 09123712750 (همراه مهندس سینا میرلو) 44621859 (تلفن) 22036942 (فکس) info@emka.ir

اکام ویژن نام مدیر عامل : رضا دستیاری

 • 22091103 22889147 (فکس)

ایتسن ( مهندسین مشاور ) نام مدیر عامل : محمد حسین رهنمائی

 • 88754031 88765895 (فکس) contact@itcen.ir

ایثار کرمانشاه (خانه سازی کرمانشاه) نام مدیر عامل : مصطفی سنگ سفیدی

 • 0831-4244915 (فکس) 0831-4244911-13 info@khcc.ir
12 / 997