ارزیابی پتانسیل سبکدانه های موجود در معادن استان آذربایجان شرقی جهت بکارگیری در بتن های سبک سازه ای

نویسنده : امین داداشی بیلانکوهی1، بابک پیرمحمدی پاکچین2، علی مظفری3، صمد دیلمقانی4

ارزیابی پتانسیل سبکدانه های موجود در معادن استان آذربایجان شرقی جهت بکارگیری در بتن های سبک سازه ای