نمایندگی گیلان

نمایندگی گیلان

نمایندگی گیلان

استان گیلان – گلسار - خیابان نواب - پشت اداره پست – پلاک 68

تلفاکس:5-7221014-0131


صورتجلسه مورخ 29/11/1392 انتخابات اولین دوره هیات اجرایی دفتر انجمن بتن ایران نمایندگی استان گیلان


 


جلسه مجمع عمومی عادی انجمن بتن ایران نمایندگی استان گیلان جهت انتخاب هیات مدیره در تاریخ 29/11/1392در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان با حضور نمایندگان انجمن بتن ایران آقایان دکتر علی صدر ممتازی و عزیز اله بریجانی ( بعنوان ناظرین انجمن در انتخابات مطابق تبصره 2 ماده 5 اساسنامه نمایندگی استان ) راس ساعت 15:30با حضور اعضای انجمن مستقر در استان گیلان تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ابتدا بر اساس ماده 8 اساسنامه نمایندگی استان مصوبه 13/9/1384 و 3/5/1390، هیات رئیسه مجمع عمومی متشکل از اعضای ذیل جهت اداره جلسه انتخاب و رسمیت جلسه اعلام گردید:  1. آقای دکتر علی صدر ممتازی به سمت رئیس جلسه

  2. آقای مهندس طه ریاضی به سمت ناظر

  3. آقای مهندس حامد همراه به سمت ناظر

  4. آقای  مهندس کاوه اسمعیلی سیگارودی به سمت دبیر


 


پس از اطلاع رسانی لازم توسط هیات رئیسه مجمع عمومی، تعدادی از اعضا جهت نامزدی هیات اجرایی ثبت نام نموده و انتخابات برگزار گردید. اعضای هیات اجرایی برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب شدند:  1. آقای مهندس محمد جواد ابوالفتحی 34 رای (عضو اصلی)

  2. آقای مهندس محمدرضا حق پناه 25 رای (عضو اصلی)

  3. آقای مهندس رضا خیراندیش 25 رای (عضو اصلی)

  4. آقای  مهندس مهرداد دلپسند کیاسرائی 15 رای (عضو علی البدل)

  5. آقای مهندس بهنام رحیمی 15 رای (عضو علی البدل)


جلسه با ذکر صلوات راس ساعت 17:30 عصر به اتمام رسید.