نمایندگی کردستان

نمایندگی کردستان

گالری تصاویر

نمایندگی کردستان

نتیجه انتخابات اولین دوره هیات اجرایی استان کردستان


 


جلسه مجمع عمومی عادی انجمن بتن ایران نمایندگی استان کردستان برای انتخاب هیات اجرایی در  روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۱ در محل سالن جلسات دانشگاه پیام نور سنندج با حضور نمایندگان انجمن بتن ایران آقایان دکتر محسن تدین، دکتر مهدی چینی و مهندس خطیبی با حضور اعضای انجمن مستقر در استان سنندج تشکیل شد.


 


پس از رای گیری، اعضای هیات اجرایی برای مدت سه سال به شرح ذیل انتخاب شدند: 1-آقای هوشنگ دباغ (عضو اصلی) 2- آقای رامبد نوذری (عضو اصلی) 3- آقای آزاد شاهرخی (عضو اصلی) 4- آقای محمداسماعیل نیا عمران (عضو اصلی) 5- آقای آرین اسکندری (عضو اصلی) 6- آقای بشیر مختارپوریانی (عضو علی البدل) 7- آقای ابراهیم سلطانی (عضو علی البدل)


 


آدرس : سنندج - دانشگاه کردستان - ساختمان شماره 2 فنی و مهندسی - طبقه 2


تلفکس : 33662313-087


همراه مدیر اجرائی : 09356185965 سکینه پور


همراه مدیر داخلی : 09189866132 آذرباد


 

گالری تصاویر