نمایندگی همدان

نمایندگی همدان

نمایندگی همدان

آدرس نمایندگی همدان
چهار راه پاستور برج پاستور واحد 405 کدپستی:6516658137
شرکت ساختمانی بالیز آقای خسرو میرابیان
تلفن : 8250000-0811

صورتجلسه مورخ 8/4/92 انتخابات اولین دوره هیات اجرایی دفتر انجمن بتن ایران نمایندگی استان همدان 


انتخابات اولین دوره هیات اجرایی انجمن بتن ایران دفتر نمایندگی همدان با حضور اعضای حقیقی و حقوقی انجمن بتن ایران مستقر در استان همدان در روز شنبه مورخ 8/4/92 در محل سالن اجتماعات مهندسین مشاور سیناب غرب در شهرستان همدان با حضور نمایندگان انجمن بتن ایران آقایان دکتر محسن تدین و موسی کلهری راس ساعت 17 برگزار گردید. رویدادهای جلسه به شرح ذیل خلاصه می شود: الف: اعضای صاحب رای در جلسه 26 نفر  ب: هیات رئیسه جلسه متشکل از 4 نفر به شرح زیر با اکثریت آرا انتخاب شدند: 1-محسن تدین(ریاست جلسه) 1- مسعود سیمین پور(ناظر جلسه) 2- اسداله کمکی (ناظر جلسه) 3- علیرضا شاکری( منشی جلسه) ت: قبل از رای گیری نامزدهای حاضر در جلسه خود را معرفی کردند و رای گیری به صورت محرمانه و کتبی صورت گرفت، نتیجه آرای اخذ شده به صورت زیر می باشد: ج- عضو اصلی و عضو علی البدل هیات اجرایی: 1- مهندس خسرو میرابیان (عضو اصلی) 2- مهندس علیرضا غفوریان (عضو اصلی) 3-دکتر محمود نیلی (عضو اصلی) 4-مهندس احمدکامران مریخ پور ( عضو علی البدل) 4-مهندس علیرضا معصومی ( عضو علی البدل) جلسه با ذکر صلوات راس ساعت 00/18 بعدازظهر به اتمام رسید.