نمایندگی لرستان

نمایندگی لرستان

نمایندگی لرستان

آدرس نمایندگی خرم آباد

بلوار ولیعصر بالاتر از سی متری پژوهنده ـبالاتر از کانون وکلای دادگستری شرکت مهندسین مشاور طیف بازتاب طرح

کدپستی: 6816887441 جناب آقای دکتر فریدون امیدی نسب 1752152-0919 5576487-0919

تلفن : 3229985-0661 فاکس : 3219975-0661

انتخابات اولین دوره هیات اجرایی دفتر انجمن بتن ایران نمایندگی استان لرستان


 انتخابات هیات اجرایی در نمایندگی استان لرستان در تاریخ 14 تیر ماه 1391 با حضور


 آقای دکتر تدین در سالن کنفرانس مرکز تربیت معلم علامه طباطبایی شهر حرم آباد برگزار شد  و آقایان دکتر حمید رضا باباعلی، دکتر فریدون امیدی نسب و مهندس احمدپور به عنوان  اعضای اصلی هیات اجرایی و آقایان مهندس حسین اسدی پور و مهندس رضا برمه زیار به  عنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیند.


در ضمن مطابق اولین جلسه این نمایندگی در محل دفتر موقت انجمن به آدرس لرستان  -خرم آباد- خیابان شریعتی-روبروی اداره پست- ساختمان بیمه پارسیان- طبقه دوم و با  حضور اعضای اصلی هیات اجرایی سمت انتخاب شدگان به ترتیب زیر مشخص گردید:  1. آقای دکتر حمید رضا باباعلی به عنوان رئیس اجرایی

  2. آقای دکتر فریدون امیدی نسب به عنوان نایب رئیس هیات اجرایی

  3. آقای مهندس احمد مرادپور به عنوان عضو هیات اجرایی