نمایندگی خراسان شمالی

نمایندگی خراسان شمالی

نمایندگی خراسان شمالی

(آدرس نمایندگی خراسان شمالی (بجنورد
کمربندی آیت اله مدرس حد فاصل چهار راه شهدای دانش آموز و چهار راه شهید حسین فهمیده نبش مدرس 37 (گلبن) کدپستی:9413813634 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی
آقای مهندس محمد علی ملکی تلفن: 19-2244418-0584 و فاکس: 2246839-0584

صورتجلسه انتخابات اولین دوره هیات اجرایی انجمن بتن ایران شعبه خراسان شمالی جلسه مجمع عمومی انجمن بتن ایران نمایندگی خراسان شمالی در روز یکشنبه مورخ 5/6/1391 راس ساعت 9:30 صبح در محل آزمایشگاه مکانیک خاک خراسان شمالی با سخنرانی رئیس آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک خراسان شمالی، مدیر کل دفتر فنی استانداری خراسان شمالی، رئیس سازمان نظام مهندسی استان و با حضور آقای عزیزاله بریجانی به عنوان نماینده انجمن بتن ایران و اعضاء این انجمن برگزار گردید. رویدادهای جلسه به شرح ذیل خلاصه می شود: الف: اعضای صاحب رای در جلسه 29 نفر ب: هیات رئیسه جلسه متشکل از 4 نفر به شرح زیر با اکثریت آرا انتخاب شدند: 1-   مهندس حسام یزدانی (منشی جلسه) 2-   مهندس رضا نقی زاده (رئیس جلسه) 3-  مهندس سید احسان وکیلی (ناظر جلسه) 4-   مهندس جمشید گلیج (ناظر جلسه) پس از انتخاب هیات رئیسه، تعداد10نفر از اعضا حاضر درجلسه جهت کاندیدای هیات اجرایی انجمن بتن ایران نمایندگی خراسان شمالی ( بجنورد)  اعلام آمادگی نموده و خود را در جلسه حاضر معرفی نمودند. لازم به توضیح است که از 44 نفر عضو انجمن بتن استان خراسان شمالی تعداد 29 نفر در جلسه انتخابات هئیت اجرایی شرکت داشتند .پس از برگزاری انتخابات، افراد زیر به ترتیب بیشترین آراء را کسب نمودند. 1-  آقای مهندس محمد علی ملکی 2-  آقای مهندس سید امین وکیلی 3-  آقای مهندس محمد علی کشمیری 4-   آقای مهندس مجید لطفی 5-   آقای مهندس علی اکبر رحیمی بنا بر آراء کسب شده آقایان محمد علی ملکی، سید امین وکیلی، محمد علی کشمیری به عنوان اعضاء اصلی هیات اجرایی انجمن بتن خراسان شمالی و آقایان مجید لطفی، علی اکبر رحیمی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. ضمنا" یک نسخه از اساسنامه هئیت نمایندگی انجمن بتن تحویل اعضای هیات اجرایی داده شد. جلسه راس ساعت 12 ظهر خاتمه یافت.    مهندس حسام یزدانی (منشی جلسه)                   مهندس رضا نقی زاده (رئیس جلسه)    مهندس احسان وکیلی (ناظر جلسه)                   مهندس گلیج (ناظر جلسه)