نمایندگی خراسان رضوی

نمایندگی خراسان رضوی

نمایندگی خراسان رضوی

آدرس نمایندگی انجمن مشهد
بلوار سجاد بین بنفشه 1 و 3 ـ‌پلاک 218 طبقه دوم
تلفن: 5-7653924-0511
جناب آقای دکتر وارسته پور 5252062-0915

صورتجلسه انتخابات سومین دوره هیات اجرایی


دفتر انجمن بتن ایران نمایندگی استان خراسان


انتخابات سومین دوره هیات اجرایی انجمن بتن ایران دفتر نمایندگی استان خراسان با حضور اعضای حقیقی و حقوقی انجمن بتن ایران مستقر در استان در روز پنج شنبه مورخ 2/4/90 در محل مجتمع فرهنگی عباس زادگان در شهرستان مشهد با حضور نمایندگان انجمن بتن ایران آقایان دکتر تدین و عزیزاله بریجانی راس ساعت 17 بعدازظهر برگزار گردید.


رویدادهای جلسه به شرح ذیل خلاصه می شود:


الف: اعضای صاحب رای در جلسه 19 نفر


ب: هیات رئیسه جلسه متشکل از 4 نفر به شرح زیر با اکثریت آرا انتخاب شدند:


1-ابراهیم اکرمی (ریاست جلسه) 2-محمد جواد طاهباز(ناظر جلسه)3- جواد مروتی(ناظر جلسه)4- مرجان محمودی (منشی جلسه)


ت: قبل از رای گیری نامزدهای حاضر در جلسه خود را معرفی کردند و رای گیری به صورت محرمانه و کتبی صورت گرفت، نتیجه آرای اخذ شده به صورت زیر می باشد:


ج-عضو اصلی و عضو علی البدل هیات اجرایی:


1-دکتر حمید وارسته پور(عضو اصلی)-2- دکتر محمدرضا توکلی زاده(عضو اصلی)-3- مهندس سعید قاضی خانی (عضو اصلی)


4- مهندس میثم قهرمانی( عضو علی البدل)-5-مهندس داوود سجادی(عضو علی البدل)


 


 بتن ایران در نظر دارد؛  مجمع انتخابات چهارمین دوره هیئت اجرایی انجمن بتن ایران نمایندگی استان خراسان رضوی برگزار نماید.


لذا بدین وسیله از کلیه اعضای حقیقی و حقوقی محترم انجمن بتن ایران ساکن استان خراسان رضوی دعوت بعمل می آید در مجمع عمومی که بهمین منظور در روزچهارشنبه مورخه 28/03/1393 از ساعت 16:00 لغایت 18 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ( گروه عمران – کلاس شماره 2 ) دانشگاه فردوسی مشهد با حضور نمایندگانی از سوی هیئت مدیره انجمن ایران برگزار می گردد با داشتن کارت عضویت معتبر وبدون بدهی حق عضویت سالانه حضور بهم رسانند.


(  ضمنا" زمینه دریافت حق عضویت در محل مجمع مهیا می باشد. )


ضمنا از کلیه اعضایی که مایل به شرکت در انتخابات جهت شرکت در هیئت اجرایی نمایندگی استان می باشند در ابتدای جلسه ثبت نام بعمل خواهد آمد.


جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص انتخابات با دفتر انجمن بتن ایران به شماره های 8-88230585 تماس حاصل نمایید.


انجمن بتن ایران در نظر دارد؛  مجمع انتخابات چهارمین دوره هیئت اجرایی انجمن بتن ایران نمایندگی استان خراسان رضوی برگزار نماید.


لذا بدین وسیله از کلیه اعضای حقیقی و حقوقی محترم انجمن بتن ایران ساکن استان خراسان رضوی دعوت بعمل می آید در مجمع عمومی که بهمین منظور در روزچهارشنبه مورخه 28/03/1393 از ساعت 16:00 لغایت 18 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ( گروه عمران – کلاس شماره 2 ) دانشگاه فردوسی مشهد با حضور نمایندگانی از سوی هیئت مدیره انجمن ایران برگزار می گردد با داشتن کارت عضویت معتبر وبدون بدهی حق عضویت سالانه حضور بهم رسانند.


(  ضمنا" زمینه دریافت حق عضویت در محل مجمع مهیا می باشد. )


ضمنا از کلیه اعضایی که مایل به شرکت در انتخابات جهت شرکت در هیئت اجرایی نمایندگی استان می باشند در ابتدای جلسه ثبت نام بعمل خواهد آمد.


جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص انتخابات با دفتر انجمن بتن ایران به شماره های 8-88230585 تماس حاصل نمایید.


 


 


صورتجلسه مورخ 1393/3/28 انتخابات چهارمین دوره هیات اجرایی دفتر انجمن بتن ایران نمایندگی استان خراسان رضوی


 


جلسه مجمع عمومی عادی انجمن بتن ایران نمایندگی استان فارس جهت انتخاب هیات مدیره در تاریخ        28/3/ 93در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ( گروه عمران – کلاس شماره 2 ) دانشگاه فردوسی مشهد با حضور نمایندگان انجمن بتن ایران آقایان دکتر هرمز فامیلی و عزیز اله بریجانی ( بعنوان ناظرین انجمن در انتخابات مطابق تبصره 2 ماده 5 اساسنامه نمایندگی استان ) راس ساعت 16:00با حضور اعضای انجمن مستقر در استان خراسان رضوی تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ابتدا بر اساس ماده 8 اساسنامه نمایندگی استان مصوبه 13/9/1384 و 3/5/1390، هیات رئیسه مجمع عمومی متشکل از اعضای ذیل جهت اداره جلسه انتخاب و رسمیت جلسه اعلام گردید:


1- آقای عباس شیرمحمدی به سمت رئیس جلسه


2-آقای محمدجواد طاهباز به سمت ناظر


3-آقای سیدمحمدرضا جلالی نژاد به سمت ناظر


4-آقای ابراهیم اکرمی به سمت دبیر


پس از اطلاع رسانی لازم توسط هیات رئیسه مجمع عمومی، تعدادی از اعضا جهت نامزدی هیات اجرایی ثبت نام نموده و انتخابات برگزار گردید. اعضای هیات اجرایی برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب شدند:


1-آقای حمید وارسته پور (عضو اصلی)


2- آقای جواد مروتی (عضو اصلی)


3- آقای سعید قاضی خانی (عضو اصلی)


4-آقای میثم قهرمانی (عضو علی البدل)


5- آقای جعفر بلوری (عضو علی البدل)


جلسه با ذکر صلوات راس ساعت17/30 عصر به اتمام رسید.


 


بسمه تعالی

صورتجلسه مورخ 26/07/1396
انتخابات
پنجمین دوره هیات اجرایی دفتر انجمن بتن ایران نمایندگی استان خراسان رضوی


جلسه مجمع عمومی عادی انجمن بتن ایران نمایندگی استان خراسان رضوی برای انتخاب هیات اجرایی در  روز چهارشنبه مورخ 26/07/1396در محل دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور نماینده انجمن بتن ایران آقای دکتر محسن تدین ( بعنوان ناظر انجمن در انتخابات مطابق تبصره(1) ماده (5) اساسنامه نمایندگی استان ) راس ساعت 16:00با حضور اعضای انجمن مستقر در استان خراسان رضوی تشکیل شده و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید.


ابتدا بر اساس ماده (8) اساسنامه نمایندگی استان مصوبه 13/9/1384 و 3/5/1390 ( تجدید نظر اول)،22/10/1394 ( تجدید نظر دوم )، هیات رئیسه مجمع عمومی متشکل از اعضا به شرح زیر برای اداره جلسه انتخاب شدند و رسمیت جلسه اعلام گردید:


1- آقای حمید وارسته پور به سمت رئیس جلسه


2- آقای حامد آرون به سمت ناظر جلسه


3- خانم سلیمه عباسی به سمت دبیر جلسه


پس از اطلاع رسانی لازم توسط هیات رئیسه مجمع عمومی، تعدادی از اعضا برای نامزدی هیات اجرایی نمایندگی استان خراسان رضوی ثبت نام نموده و انتخابات برگزار گردید. اعضای هیات اجرایی برای مدت سه سال به شرح ذیل انتخاب شدند:


1-آقای محمدرضا توکلی ( رئیس )


2- آقای سیدمحمدسجادی عطار( نائب رئیس )


3- آقای مصطفی رستمی ( خزانه دار )


4- آقای محمد خوشخوی ( دبیر )


5- آقای مریم مغنی نژاد


6- آقای محمدجواد طاهباز ( علی البدل)


جلسه با ذکر صلوات راس ساعت 18:00عصر به اتمام رسید.