نمایندگی تبریز

نمایندگی تبریز

نمایندگی تبریز

آدرس نمایندگی تبریز
ولیعصر فلکه بارنج برج ارم طبقه 9 واحد B مهندسین مشاور شالوده طرح تبریز
جناب آقای مهندس کیهان : 1141273-0914 و تلفن 3339354-0411 فاکس: 3299374-0411
جناب آقای دکتر افشین : 3119065-0914 و تلفن: 3855585-0411 فاکس:3444343-0411

صورتجلسه مجمع عمومی (نوبت دوم) انجمن بتن ایران نمایندگی استان آذربایجان شرقی (تبریز)  پیرو دعوت انجمن بتن ایران دفتر نمایندگی استان آذربایجانشرقی، مجمع عمومی انجمن بتن ایران دفتر نمایندگی استان در روز چهارشنبه 24/9/91 در محل سالن اجتماعات اداره کل استاندارد ایران با حضور نمایندگان انجمن بتن ایران ،آقای مهندس موسی کلهری و آقای عزیزاله بریجانی راس ساعت 18 بعدازظهر برگزار گردید. رویدادهای مجمع به شرح زیر خلاصه می شود: الف) اعضای صاحب رای 44 نفر بودند. ب ) هیات رئیسه جلسه به شرح زیر انتخاب شدند: 1- دکتر طالب مرادی شقاقی(رئیس جلسه) 2- مهندس محمد رضا راداصغرنیا (ناظر) 3- مهندس مهرداد بهرامی (ناظر) 4- مهندس حسن نورمحمدیان (منشی) ج )گزارش عملکرد مالی و غیرمالی هیات اجرائی دوره دوم توسط دکتر طالب شقاقی رئیس هیات اجرائی قرائت گردید، و به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید. تعداد 10 نفر جهت عضویت در هیات اجرائی اعلام آمادگی نمودند. قبل از رای گیری نامزدهای حاضر در جلسه خود را معرفی کردند, و رای گیری به صورت محرمانه و کتبی صورت گرفت، نتیجه آرای اخذ شده به صورت زیر می باشد: اعضای اصلی هیات اجرایی دوره سوم 1- دکتر حسن افشین 2- مهندس محمد امین دستمالچی 3-مهندس جواد فرید مهاجر اعضای علی البدل هیات اجرایی : 1-مهندس محمد رضا کیهان 2-مهندس وحید تاج مهر  جلسه در ساعت 19:30 با ذکر صلوات پایان یافت.