نمایندگی اهواز

نمایندگی اهواز

نمایندگی اهواز

آدرس نمایندگی اهواز

امانیه خ منصفی بین عارف و انقلاب مجتمع امید طبقه سوم واحد 3 دفتر نمایندگی انجمن بتن ایران (استان خوزستان ) تلفن : 3360455-0611 و تلفکس : 3360412 0611

جناب آقای مهندس محمد حسین دارش 3114955-0916

سومین دوره انتخابات هیات اجرایی انجمن بتن ایران دفتر نمایندگی اهواز


سومین دوره هیات اجرایی انجمن بتن ایران دفتر نمایندگی اهواز با اعضای حقیقی و حقوقی انجمن بتن ایران در روز پنج شنبه مورخ 18/9/89 در محل سالن کنفرانس معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهور در شهرستان اهواز با حضور نمایندگان انجمن بتن ایران آقایان دکتر محسن تدین و عزیز اله بریجانی  راس ساعت 9:30 صبح برگزار گردید. رویدادهای جلسه به شرح ذیل خلاصه می شود: الف: اعضای صاحب رای در جلسه 34 نفر ب: هیات رئیسه جلسه متشکل از 4 نفر به شرح زیر با اکثریت آرا انتخاب شدند: 1- دکتر منوچهر امامقلی بابادی (ریاست جلسه) 2- مهندس محسن مشکی زاده (منشی جلسه) 3-مهندس محمد گنجوی (ناظر جلسه) 4- مهندس محمد حسین بهمنش(ناظر جلسه) ت:گزارش هیات مدیره دفتر توسط آقای مهندس حبیب اله دلگشا قرائت گردید و به تائید اعضای حاضر رسید. ث:قبل از رای گیری نامزدهای حاضر در جلسه خود را معرفی کردند و رای گیری به صورت محرمانه و کتبی صورت گرفت ،نتیجه آرای اخذ شده به صورت زیر می باشد: ج-عضو اصلی و علی البدل هیات اجرایی : 1- مهندس محمد حسین دارش (عضو اصلی) 2- مهندس نصراله مالگرد (عضو اصلی) 3- مهندس عنایت اله نظریان (عضو اصلی) 4- دکتر حمید جاسمی زرگانی (عضو علی البدل) 5-مهندس منصور سلیمانی فر  (عضو علی البدل) ح- جلسه با ذکر صلوات راس ساعت 11:40 صبح به اتمام رسید.