معرفی انجمن بتن ایران

معرفی انجمن بتن ایران

تاریخچه تشکیل و فعالیت های انجمن بتن ایران 

همراه با گسترش روز افزون مصرف سیمان و بتن در صنعت ساخت و ساز کشور فکر ایجاد انجمنی که بتواند فعالیتهای علمی و فنی و تحقیقاتی در این زمینه را مرکزیت دهد از مدت های پیش در اذهان عمومی دست اندرکاران این رشته از مهندسی وجود داشته است. در نتیجه ممارست و فعالیتهای ممتد و پیگیری که توسط جمعی از کارشناسان و علاقه مندان این حرفه بعمل آمد.


 بدنبال این امر اولین جلسه مجمع عمومی اعضا موسس انجمن بتن ایران در تاریخ 78/11/27 با حضور نمایندگان وزارت کشور تشکیل و ضمن انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان اساسنامه انجمن در 26 ماده و 25 تبصره به تصویب رسیده است.

برای دریافت فایل سوگند نامه اعضای هیات مدیره انجمن بتن ایران، فایل پیوست را دانلود فرمایید.