راهنمای عضویت

راهنمای عضویت

راهنمای عضویت در انجمن بتن ایران


اطلاعیه عضویت

به اطلاع کلیه اعضای محترم حقیقی و حقوقی و دانشجویی می رساند در جلسه مجمع عمومی نوبت دوم انجمن بتن ایران که در روز سه شنبه مورخ1394/4/30 برگزار گردید حق عضویت با تائید اکثریت آراء در سال جاری به شرح ذیل می باشد.

برای اعضای حقیقی   400/000 ریال

برای اعضای دانشجویی   110/000 ریال

برای اعضای کاردان:   400/000 ریال

برای اشخاص حقوقی    3/000/000 ریال و 4/000/000 ریال

 

 

مدارک مورد نیاز عضویت حقوقی:

نماینده شرکت : تکمیل فرم عضویت 3 قطعه عکس 3*4 تصویر شناسنامه تصویر آخرین مدرک تحصیلی ( حداقل لیسانس) کپی کارت ملی

شرکت : آرم شرکت به صورت فایل کامپیوتری، سربرگ شرکت، کپی تاسیس و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی، کپی رتبه بندی فعالیت

برای کارخانه های تولیدی مدارک ذیل هم لازم است:  

جواز تاسیس پروانه بهره برداری مدارک استاندارد فیش پرداختی به مبلغ 3/000/000 ریال برای شرکت های مشاور و مراکز آموزشی و 4/000/000  ریال برای شرکت های پیمانکار و تولید کنندگان

 

مدارک مورد نیاز عضویت حقیقی:

1 ـ  تکمیل فرم عضویت

2 ـ  3 قطعه عکس 3*4

3 ـ   تصویر شناسنامه و کارت ملی

4 ـ   تصویر آخرین مدرک تحصیلی ( حداقل لیسانس عمران و گرایش های وابسته)

5 مبلغ  400/000 ریال حق عضویت سالیانه و صدور کارت عضویت

 

مدارک مورد نیاز عضویت کاردان ها:

1 ـ  تکمیل فرم عضویت

2 ـ  3 قطعه عکس 3*4

3 ـ   تصویر شناسنامه و کارت ملی

4 ـ   تصویر آخرین مدرک تحصیلی ( حداقل کاردانی عمران و گرایش های وابسته)

5 ـ   مبلغ  400/000 ریال حق عضویت سالیانه و صدور کارت عضویت

 

مدارک مورد نیاز عضویت دانشجویی:

تکمیل فرم عضویت

کپی از کارت دانشجویی یا معرفی نامه از دانشگاه

3 قطعه عکس 4*3

کپی شناسنامه

مبلغ 110/000 ریال بابت حق عضویت سالیانه و صدور کارت عضویت

 

شماره به حساب سپرده: 7333781818 بانک ملت بنام  انجمن بتن ایران

شماره شبا انجمن بتن ایران : IR370120000000007333781818 بانک ملت

شماره کارت انجمن بتن ایران: 6104337941417758

 

٭ جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.ici.ir مراجعه نمایید.

٭ مدت عضویت یکساله بوده و اعضا باید هر سال حق عضویت پرداخت نمایند.

 

 کاربر گرامی 

لطفا پس از دریافت فرم عضویت و پر نمودن آن ، نسخه کامل شده را از طریق پست برای انجمن ارسال نمایید .
عضویت شما می تواند حقوقی، حقیقی، کاردانی و دانشجویی باشد.

لطفا فرم عضویت را در فایل پیوست ملاحظه فرمایید.