دوره های آموزشی انجمن بتن ایران در بهار 1395

بدینوسیله به اطلاع می رساند انجمن بتن ایران با همکاری شرکت رایان سازه اقدام به برگزاری دوره های آموزشی یک روزه در بهار 1395 می نماید. این دوره ها بنا به نیاز جامعه مهندسین و منطبق بر ضرورتهای اجرایی است. برای اطلاع بیشتر و ثبت به آدرس http://edu.rayansazeh.com مراجعه فرمایید.