آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان بوشهر

مدیرعامل:

زمینه فعالیت:

تلفن: 077-33444652-3

فکس: 077-33343807

ایمیل: bs@tsml.com

آدرس: بوشهر جاده بوشهر برازجان ـ نرسيده به پليس راه قديم كدپستي: 7517747774 ـ آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان بوشهر ـ آقاي مهندس شهرام احمدي