آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان آذربایجان شرقی

مدیرعامل:

زمینه فعالیت:

تلفن: 041-34779040

فکس: 041-34776280

ایمیل: as@tsml.ir

آدرس: تبريز چهار راه ابوريحان ـ اول آبادان مسكن ـ كدپستي:5174634368 ـ آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان آذربايجان شرقي ـ آقاي مهندس عباس بابازاده